Yapı yüksekliği 51.50 m ‘den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hallerde kullanılmak üzere acil durum asansörü olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Acil Durum İtfaiyeci Asansörlerine göre tasarlanmış özel itfaiyeci vatman anahtarı ve piktogramı ile EN 91-72 Standartlarına uygun çözümler